Ценовник на курсеви

Тука можете да ги видите цените на секој од курсевите кои ги нуди оваа Академија.

Тип на курс Бр. на часови Цена за студенти на ФИНКИ Цена за останати студенти на УКИМ
Со предавач 30 7.000 ден. 10.000 ден.
 online курс /  1.000 ден.  1.500 ден.

 

Урнек уплатница со која може да го извршите плаќањето: Uplatnica.jpg (90.58 kb)