E-learning Курсеви

Во рамки на академијата постојат и online курсеви. За да може да се следи online курсот потребно е да се уплатат 1.000 денари по курс за студентите на ФИНКИ. Цената за останатите студенти на УКИМ е 1.500 денари.

За да можете да добиете ваучер за следење на курсот, потребно е да го испратите името на курсот и неговиот број на msacademy@finki.ukim.mk, или пак, да дојдете во приемните термини:

Среда: 11h - 13h

Петок 13h - 15h

во канцеларијата на доц. д-р Игор Мишковски.

Урнек уплатница: Uplatnica.jpg (90.58 kb)

Целосната листа на online курсеви може да преземете тука (266.50 kb)